Användning av kakor (cookies)

 

Anderssons Elektriska webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta kakor är så kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring. Läs mer om vilka tredjepartskakor vi använder och varför

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Anderssons Elektriska webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

 

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Dataskyddspolicy

Syfte

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi har också en rättslig förpliktelse att uppfylla. Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter vi har gentemot t.ex. skatteverket och andra myndigheter och organisationer. I vissa fall är vi skyldiga att registrera personuppgifter, som t.ex. att uppfylla kraven enligt bokföringslagen. Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om det inte är nödvändigt att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Riktlinjer

Blank
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter får vi direkt från dig när du kontaktar oss, söker anställning eller ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster.
Dina rättigheter
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi anlitar en IT-leverantör för vår arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Ansvar

Anderssons Elektriska i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Du når oss på info@anderssonselektriska.se eller Herrviksvägen 3 13940 Värmdö. Telefon 08-7651493.